Εργαστηριακή παρουσίαση ΕΛεΦυΣ & παραδείγματα αξοποίησης

Θερμότητα / θερμοκρασία / θερμόμετρο / θερμική ενέργεια