Λεξιλογική & ορολογική ενίσχυση

Δραστηριότητα-1

Πώς συνδέονται μεταξύ τους οι έννοιες: άτομο, μόριο, πυρήνας, κουάρκ, ηλεκτρόνιο, πρωτόνιο, νετρόνιο, χημική ένωση

Βρες στο λεξικό σου τα αντίστοιχα λήμματα και στη συνέχεια κατασκεύασε έναν εννοιολογικό χάρτη.

Δραστηριότητα-2

Να εμπλουτίσεις τον προηγούμενο χάρτη, βάζοντας δίπλα σε κάθε μια από τις παραπάνω έννοιες (όρους):
α) έναν σχετικό ορισμό του όρου
β) ένα σχετικό παράδειγμα χρήσης του όρου σε μια πρόταση

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ΕΛεΦυΣ, για να επιλέξεις έναν από τους πολλαπλούς ορισμούς και παραδείγματα που περιλαμβάνονται σε κάθε λήμμα