Λεξιλογική & ορολογική ενίσχυση

Δραστηριότητα-5

Παρατήρησε το σημείωμα της οικογένειας λέξεων στο λήμμα θερμοκρασία.

Προσπάθησε να σκεφτείς και άλλες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια και να τις ομαδοποιήσεις με βάση τον τρόπο σχηματισμού τους!

Δραστηριότητα-6

Παρατήρησε τις λέξεις που σχημάτισες στην προηγούμενη δραστηριότητα.

Ποιες από αυτές χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή και ποιες στην επιστήμη;

Ποιες θα μπορούσες να βρεις μόνο σε επιστημονικά κείμενα;

Συμπλήρωσε τον πίνακα αντίστοιχα