Παραδείγματα χρήσης του ΕΛεΦυΣ:

Λεξιλογική & ορολογική ενίσχυση

  • Παράδειγμα 1
  • Παράδειγμα 2
  • Παράδειγμα 3
  • Εννοιολογική ενίσχυση στις Φυσικές Επιστήμες

  • Παράδειγμα 1
  • Εκπαιδευτικό σενάριο ένταξης του ΕΛεΦυΣ

  • Ηλεκτρισμός Στ' Δημοτικού